Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitbreiding Sint-Janslyceum
 
Code:   2012-179
Datum Actie:   29-11-2012
Aanbestedingsdatum:   15-01-2013
Trefwoorden:   Social Return, vergunning, eisen aan draagkracht, selectiecriteria, gunning


1.      Wij vragen u de social return verplichting om te zetten in 7% van de loonsom;

2.      Wij verzoeken u pas aan te besteden als er voldoende zicht is op de vereiste
      vergunning;

3.      Wij wijzen u op de frictie tussen gestanddoeningstermijn en aanvangsdatum;

4.      Wij signaleren dat uw omzeteis hoger is dan de Gids Proportionaliteit passend
      acht;

5.      Wij tekenen bezwaar aan tegen het vragen van Graydon-rapporten;

6.      Wij vragen u uitsluitend selectiecriteria te voeren op basis van bewezen
      competenties;

7.      Wij geven u in overweging te werken met gunning op emvi en een taakstellend
      budget.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf