Gemeente Harderwijk

3e onderwijs-sportaccomodatie Drieland
 
Code:   2012-180
Datum Actie:   30-11-2012
Aanbestedingsdatum:   03-12-2012
Trefwoorden:   Bereidheidverklaring bankgarantie, solvabiliteit en liquiditeit, beroep op de bekwaamheid van derden, nota van inlichtingen, social return, omgevingsvergunning


1.      Wij vragen u de bereidheidverklaring van de bank te vervangen door een
      bankverklaring;

2.      Wij verzoeken u de eisen inzake solvabiliteit en liquiditeit in te trekken of aan te
      passen;

3.      Wij stellen dat uw spelregels inzake werkmaatschappijen in strijd zijn met artikel
      3.9.3 van het ARW 2005 en daarom moeten worden herroepen;

4.      Wij signaleren dat de gestelde vragen niet in de nota van inlichtingen zijn
      opgenomen;

5.      Wij attenderen u op de verplichtingen van bouwbedrijven op het vlak van
      veiligheid;

6.      Wij ontraden u aan te besteden zolang geen zekerheid bestaat over de
      vergunning.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf