Provincie Flevoland

Drie fietsbruggen
 
Code:   2012-181
Datum Actie:   30-11-2012
Aanbestedingsdatum:   31-01-2013
Trefwoorden:   zie brief


1.      Wij verzoeken u de woorden “onder de UAV-GC 2005” door te halen in de twee
      eisen aan referentiewerken.

2.      Wij zien graag dat u de gestanddoeningstermijn van 90 dagen terugbrengt tot
     45 dagenDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf