Gemeente Haarlemmermeer

OMOP reiniging en inspectie riolering
 
Code:   2013-008
Datum Actie:   25-01-2013
Aanbestedingsdatum:   07-02-2013
Trefwoorden:   Aanpassing eis referentiewerken, eis 75% zelf uitvoeren, verzwaarde eisen aan combinaties, aankondiging


1.      Wij vragen u de eis inzake referentiewerken bekend te maken in een rectificatie en de
      datum van aanbesteding verder op te schuiven;

2.      Wij verlangen intrekking van het mededingingsbeperkende voorschrift dat maximaal 25%
      van het werk door onderaannemers mag worden uitgevoerd;

3.      Wij verzoeken u de verzwarende eis aan omzet bij combinaties in te trekken;

4.      Wij adviseren u bij toekomstige aanbestedingen de publicatievoorschriften na te leven en
      vragen over procedurele aspecten zo spoedig mogelijk te behandelen.

 



De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf