Gemeente Lingewaard

Maaibestek
 
Code:   2013-015
Datum Actie:   05-03-2013
Aanbestedingsdatum:   10-04-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, inlichtingen, eisen aan inschrijvers, eis zelf uitvoeren


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging in ernstige mate te kort schiet;

2.      Wij vragen u duidelijk aan te geven tot wanneer vragen kunnen worden gesteld;

3.      Wij maken bezwaar tegen de niet transparante eisen aan omzet en referentiewerken;

4.      Wij stellen dat de verplichting om tenminste 60% van de werkzaamheden zelf uit te voeren
      in strijd is met de Europese regelgeving.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf