Gemeente Groningen

Sontbrug
 
Code:   2013-018
Datum Actie:   07-03-2013
Aanbestedingsdatum:   13-03-2013
Trefwoorden:   Aanpassing termijnen, eisen aan combinaties, Chain of Custody Certificaat, effecten aan selectiematrix


1.      Wij vragen u de aangepaste aanmeldingstermijn bij rectificatie kenbaar te maken;

2.      Wij verzoeken u de eisen aan combinanten in te trekken;

3.      Wij verlangen de intrekking van de eis inzake het COC-certificaat;

4.      Wij signaleren dat de gekozen methode van selecteren afwijkt van het gemeentelijk beleid
      inzake het bieden van kansen aan het mkb.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf