Gemeente Utrecht

Maria van Hongarijedreef
 
Code:   2013-023
Datum Actie:   25-03-2013
Aanbestedingsdatum:   02-04-2013
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, termijn van gestanddoening, inschrijving, beoordelingscommissie


1.      Wij vragen u de gestelde eis inzake referentiewerken te toetsen aan de huidige verplichting
      dat een minimumeis in verhouding dient te staan tot de omvang van de opdracht;

2.      Wij vragen u welke van de twee gestanddoeningstermijnen moet worden gevolgd;

3.      Wij treffen tevens verschillen tussen aankondiging en bestek op het vlak van de stukken die
      bij de inschrijving moeten worden ingeleverd;

4.      Wij zien een verwijzing naar de economisch meest voordelige inschrijving tegenover diverse
      duidingen dat alleen de laagste prijs als gunningscriterium wordt gevoerd.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf