Gemeente Enschede

Onderhoudsbestekken
 
Code:   2013-024
Datum Actie:   27-03-2013
Aanbestedingsdatum:   28-03-2013
Trefwoorden:   Derde nota van inlichtingen, kosten van inschrijving, werk of dienst, SEB-certificaat


Beschrijven als onderhoudsbestekken want het gaat om twee aanbestedingen met lange namen

1.      Wij merken op dat de derde nota van inlichtingen voor het bestek asfalt en riool bij abuis is
      geplaatst bij het bestek elementenverhardingen;

2.      Wij stellen dat de toevoeging van de SROI-bepalingen een wezenlijke wijziging van de
      opdracht inhoudt en derhalve niet op deze wijze mag worden ingebracht;

3.      Wij signaleren dat de SROI-bepalingen niet in de emvi worden meegenomen;

4.      Wij achten het van belang dat u de kosten vergoedt, die u thans onnodig oproept;

5.      Wij constateren dat u twee opdrachten van werken als dienst heeft aangekondigd;

6.      Wij plaatsen kanttekeningen ten aanzien van het SEB-certificaat.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf