ROC ID College Gouda

Unilocatie
 
Code:   2013-025
Datum Actie:   28-03-2013
Aanbestedingsdatum:   18-04-2013
Trefwoorden:   Eis solvabiliteit, minimumeis bouw, toekenning scores aan referentiewerken, puntentabel, gunningscriteria


1.      Wij vragen u de eis inzake solvabiliteit in te trekken of aan te passen;

2.      Wij vragen u de termijn voor het referentiewerk bouw op vijf jaar te stellen;

3.      Wij verzoeken u betere beschrijvingen te geven van de onderdelen die beoordeeld worden
      en het protocol van beoordelen;

4.      Wij verzoeken u nader inzicht te geven in de werking van de puntentabel;

5.      Wij zien graag dat u de gunningscriteria nu reeds kenbaar maakt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf