Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Landmaken Kopblok, Houthaven
 
Code:   2013-028
Datum Actie:   22-04-2013
Aanbestedingsdatum:   15-05-2013
Trefwoorden:   12 punten zie brief


1.      Wij verzoeken u na te gaan of terecht is gekozen voor een Europese aanbesteding;

2.      Wij verlangen dat u de omzeteis schrapt en dit bij rectificatie kenbaar maakt;

3.      Wij signaleren dat u niet de voorgeschreven model eigen verklaring toepast;

4.      Wij vragen u alleen een bereidheidverklaring bankgarantie te bedingen van degene die in
      aanmerking komt voor de gunning van de opdracht;

5.      Wij wijzen u op tegenstrijdigheden in de gestelde eisen aan inschrijvers en afwijkingen op
      dit punt ten aanzien van de voorschriften in de Gids Proportionaliteit;

6.      Wij verlangen intrekking van de eisen aan combinanten;

7.      Wij maken bezwaar tegen de gunning op laagste prijs en de gegeven motivering;

8.      Wij informeren naar de status van de bestuurdersverklaring model K;

9.      Wij informeren naar de status van de vragen inzake verbetering duurzaamheid;

10.  Wij wijzen u op de frictie tussen de aanvangsdatum en de gestanddoeningstermijn;

11.  Wij treffen veel onjuiste, niet gemotiveerde, afwijkingen aan op de UAV 2012;

12.  Wij wijzen u op het verbod om ongewenste prijselementen te doen aanpassen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf