Carmel College

neiuwbouw HAVO VWO Carmel College
 
Code:   2013-030
Datum Actie:   22-04-2013
Aanbestedingsdatum:   21-06-2013
Trefwoorden:   Verklaring omtrent gedrag, financiele ratio's, zekerheden, eis referentiewerken, selectiemethodiek, gunningscriteria


1.      Wij vragen u de Gedragsverklaring Aanbestedingen te accepteren als gelijkwaardig
      alternatief voor de Verklaring Omtrent Gedrag

2.      Wij stellen voor dat u geen minimumeisen stelt aan de financiële ratio’s

3.      Wij tekenen bezwaar aan tegen de bankgarantie van 10% en het doen indienen van
      bereidheidverklaringen van de bank door andere partijen dan de winnaar van de
      aanbesteding

4.      Wij missen een beschrijving van de kenmerken waaraan een relevant referentieproject
       moet voldoen.

5.      Wij zien graag dat u de kenmerken voor de kwalificatie “voldoet” omschrijft alsmede de
      competenties die uitzicht bieden op extra punten.

6.      Wij geven u in overweging de gunningscriteria nu reeds op te geven.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf