Waterschap Scheldestromen

bestek P17004Q-013.005
 
Code:   2013-031
Datum Actie:   23-04-2013
Aanbestedingsdatum:   16-05-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, motivering beslissing gunning op laagste prijs, motivering beslissing opdracht niet in percelen opdelen, eigen verklaring/checklist bewijsstukken


1.      Wij doen opgave van de omissies in uw aankondiging;

2.      Wij tekenen bezwaar aan tegen uw (motivering van uw) keuze voor gunning op laagste prijs;

3.      Wij verzoeken u de opdracht in percelen op te delen;

4.      Wij wijzen u op enkele onduidelijkheden in uw stukken aangaande het indienen van stukken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf