Gemeente Helmond

Kindcentrum Mondomijn
 
Code:   2013-032
Datum Actie:   02-05-2013
Aanbestedingsdatum:   30-05-2013
Trefwoorden:   13 punten zie brief


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften;

2.      Wij kunnen ons niet vinden in uw motivering voor de gunning op laagste prijs;

3.      Wij maken bezwaar tegen het (ongemotiveerd) stellen van omzeteisen;

4.      Wij vragen u de eisen inzake solvabiliteit en current ratio in te trekken;

5.      Wij verzoeken u de verklaring inzake het stellen van een bankgarantie uitsluitend te vragen
      aan de winnende inschrijver;

6.      Wij stellen dat uw eisen inzake referentiewerken niet voldoen aan voorschrift 3.5.F van de
      Gids Proportionaliteit;

7.      Wij informeren naar de status van de onduidelijke eis inzake een systeem van milieuzorg;

8.      Wij maken bezwaar tegen het voorschrift dat een combinatie uit maximaal twee
      participanten zou mogen bestaan.

9.      Wij achten het niet correct dat u opdrachtnemers benadeelt middels het aanpassen van de
      voorschriften inzake meer- en minderwerk alsmede bestekwijzigingen;

10.  Wij staan afwijzend tegen het stellen van een bankgarantie van 10%.

11.  Wij vragen u te treffen verkeersmaatregelen op stelpost te plaatsen;

12.  Wij vragen aandacht voor de voorschriften inzake voorgeschreven merken;

13.  Wij verzoeken u aan te geven of de gemeente een klachtenmeldpunt heeft.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf