Gemeente Venlo

Reiniging en inspectie riolering 2013
 
Code:   2013-033
Datum Actie:   06-05-2013
Aanbestedingsdatum:   23-05-2013
Trefwoorden:   10 punten zie brief


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften;

2.      Wij kunnen ons niet vinden in uw motivering voor de gunning op laagste prijs;

3.      Wij maken bezwaar tegen het (ongemotiveerd) stellen van een omzeteis;

4.      Wij stellen dat uw eisen inzake referentiewerken niet voldoen aan voorschrift 3.5.F van de
      Gids Proportionaliteit;

5.      Wij verzoeken u het ISO-9001 certificaat uitsluitend te vragen aan de winnende inschrijver;

6.      Wij informeren naar de mogelijkheid tot het vormen van percelen op dit werk;

7.      Wij signaleren een frictie tussen de startdatum en de gestanddoeningstermijn;

8.      Wij achten het niet correct dat u algemene voorwaarden eenzijdig in uw voordeel aanpast;

9.      Wij zien graag een grotere bemoeienis van de wegbeheerder bij de verkeersmaatregelen;

10.  Wij verzoeken u aan te geven of de gemeente een klachtenmeldpunt heeft.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf