Gemeente Veghel

Reiniging en inspectie riolering vijf gemeenten
 
Code:   2013-034
Datum Actie:   06-05-2013
Aanbestedingsdatum:   17-06-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, gunning op laagste prijs, ARW 2012, Inschrijving, Verkeersmaatregelen


1.      Wij wijzen op enkele tekortkomingen in de aankondiging;

2.      Wij kunnen ons niet vinden in uw motivering van uw keuze om te gunnen op laagste prijs en
      verlangen dat u alsnog emvi-criteria gaat opnemen in de procedure.

3.      Wij vragen u aan te geven of het ARW 2012 van toepassing is en, zo ja, een bestuurders
      verklaring model K moet worden ingediend bij de inschrijvingen;

4.      Wij adviseren u alleen digitale inschrijvingen via TenderNed toe te staan;

5.      Wij verzoeken u de verkeersmaatregelen te doen bepalen door de wegbeheerder.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf