Gemeente Heerhugowaard

Schrijverswijk Vlek E
 
Code:   2013-036
Datum Actie:   21-05-2013
Aanbestedingsdatum:   13-06-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, gunning op laagste prijs, keuze niet openbare aanbesteding, eisen aan inschrijvers, kwaliteitssysteem


1.      Wij wijzen op enkele tekortkomingen in uw aankondiging;

2.      Wij verlangen dat u het werk alsnog op emvi gaat gunnen;

3.      Wij geven u in overweging deze aanbesteding om te zetten in een onderhandse procedure;

4.      Wij ontvangen graag een motivering voor de keuze voor een openbare aanbesteding indien
      u besluit deze te handhaven;

5.      Wij vragen u de geconstateerde tegenstrijdigheid inzake de referentiewerken te herstellen;

6.      Wij informeren naar de status van de eis in het bestek inzake het kwaliteitssysteem.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf