Gemeente Roosendaal

Reconstructie Rector Hellemonsstraat
 
Code:   2013-042
Datum Actie:   07-06-2013
Aanbestedingsdatum:   27-06-2013
Trefwoorden:   Eigen verklaring, geschiktheidseisen-referenties, geschiktheidseisen-omzet, type procedure, laagste prijs


1.      Wij signaleren dat de eigen verklaring blanco is en nog door u moet worden ingevuld;

2.      Wij verzoeken u de eis inzake referentiewerken om te zetten naar concrete
      kerncompetenties;

3.      Wij vragen u de omzeteis in te trekken of te voorzien van een correcte motivering;

4.      Wij hebben de indruk dat de keuze voor de openbare aanbesteding niet past bij de waarde
      van de opdracht;

5.   Wij menen dat uw motivering voor het gunnen op laagste prijs voorbij gaat aan de
      mogelijkheden die er op dat vlak zijn bij infrawerken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf