Gemeente Hengelo

Oelerweg Westtangent
 
Code:   2013-049
Datum Actie:   19-06-2013
Aanbestedingsdatum:   18-06-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, eigen verklaring, inschrijfbiljet, keuze procedure, geschiktheidseisen-omzet,geschiktheidseisen-referenties, geschiktheidseisen-combinaties, gunning en uitvoeringstermijn, V&G-plan en V&G-coordinatie,


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften;

2.      Wij stellen dat u niet de voorgeschreven eigen verklaring toepast;

3.      Wij adviseren u verwijzingen naar het ARW 2005 te vervangen;

4.      Wij vragen u na te gaan of de gekozen procedure en gestelde eisen passen bij de waarde
      van de opdracht;

5.      Wij maken bezwaar tegen het (ongemotiveerd) stellen van een omzeteis;

6.      Wij verlangen dat u voorschrift 3.5G van de Gids Proportionaliteit volgt inzake het vragen
      om referentiewerken;

7.      Wij protesteren tegen het (ongemotiveerd) stellen van verzwaarde eisen aan combinaties;

8.      Wij wijzen op inconsistenties in uw planning en adviseren u de beoordelingstermijn flink te
      verkorten;

9.      Wij vragen u nadere invulling te geven aan de samenlooprisico’s op het vlak van V&G.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf