Dienst Landelijk Gebied Regio Noord

Groote Diep
 
Code:   2013-051
Datum Actie:   21-06-2013
Aanbestedingsdatum:   24-06-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, gunning op laagste prijs, eigen verklaring, termijn van gestanddoening, geschiktheidseisen-referenties, beroepsprocedure


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften;

2.      Wij maken bezwaar tegen het (ongemotiveerde) besluit op laagste prijs te gunnen;

3.      Wij informeren naar eis 17 in de eigen verklaring;

4.      Wij vragen u om een correcte afstemming van de termijn van gestanddoening en de in het
      bestek genoemde uiterste data;

5.      Wij stellen dat u niet meer dan 1 referentiewerk per kerncompetentie mag vragen;

6.      Wij treffen in de aankondiging een verwijzing naar rechtbank Den Bosch.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf