Gemeente Voerendaal

Afkoppelplan Voerendaal West
 
Code:   2013-052
Datum Actie:   26-06-2013
Aanbestedingsdatum:   19-07-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, geschiktheidseisen-kerncompetenties,geschiktheidseisen-BRL 7000, Social Return regeling, onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden in het bestek, werken die in elkander grijpen, verkeersmaatregelen


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften;

2.      Wij vragen u om enkele aanpassingen van de eisen inzake referenties kerncompetenties;

3.      Wij vragen u tevens de eis inzake BRL 7000 aan te passen;

4.      Wij verzoeken u duidelijker aan te geven welk social return voorschrift van toepassing is;

5.      Wij maken bezwaar tegen het gestelde in paragraaf 0.08 voor zover dat verder reikt dan de
      gangbare verplichtingen in de precontractuele fase;

6.      Wij stellen dat de informatieverstrekking inzake verkeersmaatregelen onvoldoende is.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf