Gemeente Assen

Dr. Nassau College
 
Code:   2012-104
Datum Actie:   28-06-2013
Aanbestedingsdatum:   25-06-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, geschiktheidseisen-omzet, geschiktheidseisen-financiele ratio's, geschikheidseisen-bereidheidverklaring bank, selectiecriteria- referentiewerken, selectiecriteria-ervaring met bouwwerk in bedrijf, selectiecriteria-social return opgave


1.      Wij wijzen u op tekortkomingen in de aankondiging;

2.      Wij verzoeken u alsnog nadere gunningscriteria te benoemen;

3.      Wij maken bezwaar tegen het stellen van een omzeteis en de financiële ratio’s;

4.      Wij vragen u in deze fase te volstaan met een traditionele bankverklaring;

5.      Wij zien graag verduidelijkingen in de scoretoekenning van de selectiecriteria.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf