Stichting Waternet

Noorder Legmeerpolder
 
Code:   2013-057
Datum Actie:   03-07-2013
Aanbestedingsdatum:   01-08-2013
Trefwoorden:   Toepasselijk reglement, aankondiging, datum aanvang werkzaamheden, eigen verklaring, bestuurdersverklaring model K, aanmelden als combinatie, omzeteis, verdeling in percelen, beoordeling emvi-criteria,sanctiebeleid kwaliteitscriteria


1.      Wij signaleren dat u het ARW 2005 en niet het ARW 2012 van toepassing verklaart;

2.      Wij constateren dat uw aankondiging op veel punten niet voldoet aan de voorschriften;

3.      Wij treffen een startdatum die vier weken vroeger is dan de datum van aanbesteding;

4.      Wij merken op u niet de verplichte Uniforme Eigen Verklaring gebruikt;

5.      Wij verzoeken u expliciet aan te geven of u een bestuurdersverklaring model K verlangt;

6.      Wij dringen erop aan dat u het verbod op inschrijven in combinatieverband intrekt;

7.      Wij verlangen dat u de omzeteis schrapt of deugdelijk motiveert;

8.      Wij stellen dat deze opdracht zich potentieel leent voor opdeling in percelen;

9.      Wij vragen u inschrijvingen die niet aan de minimumeisen voldoen uit te sluiten;

10.  Wij informeren naar de rol van Gemeente Utrecht in dit Amstelveens project.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf