Gemeente Heerde

MFA Heerde Oost
 
Code:   2013-058
Datum Actie:   04-07-2013
Aanbestedingsdatum:   29-08-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, bankverklaring, selectie op kerncompetenties


1.      Wij wijzen u op enkele omissies in uw aankondiging;

2.      Wij verlangen dat u alsnog opgave doet van de nadere emvi-criteria;

3.      Wij informeren naar het soort bankverklaring dat moet worden overgelegd;

4.      Wij vragen u de genoemde aantallen en scores in uw puntenmatrix te verduidelijken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf