Dienst Landelijk Gebied

Groenzoom bestek 4.1
 
Code:   2013-060
Datum Actie:   09-07-2013
Aanbestedingsdatum:   08-07-2013
Trefwoorden:   Voorgeschreven merk


1.      Wij verlangen dat u maatregelen treft ten aanzien van het voorgeschreven merk brugdek;

2.      Wij verzoeken u de aanbesteding enkele dagen uit te stellen;

3.      Wij signaleren dat u zonder motivering een omzeteis stelt en gunt op de laagste prijs;

4.      Wij merken op dat de periode van drie jaar voor referentiewerken afwijkt van het ARW.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf