Gemeente Gorinchem

Graaf Reinaldweg
 
Code:   2013-063
Datum Actie:   02-08-2013
Aanbestedingsdatum:   08-10-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, ARW, eigen verklaring, gunning op laagste prijs, omzeteis, eis referentiewerk, verrekenprijzen, V&G-plan ontwerpfase, verkeersmaatregelen, voorbehoud gunnen


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging (nog) niet op TenderNed is geplaatst;

2.      Wij wijzen u op de verplichting motiveringen op te nemen in de aankondiging;

3.      Wij treffen een verwijzing naar het ARW 2005 in het inschrijvingsbiljet;

4.      Wij stellen dat u niet de juiste eigen verklaring gebruikt;

5.      Wij kunnen ons niet vinden in uw motivering voor het gunnen op laagste prijs;

6.      Wij tekenen bezwaar aan tegen het stellen van een omzeteis en stellen ook de hoogte van
      de eis ter discussie;

7.      Wij vragen u de eis inzake het referentiewerk te vervangen door een eis die aansluit op het
      voorschrift dat kerncompetenties dienen te worden benoemd;

8.      Wij informeren naar de status van paragraaf 0.05 inzake verrekenprijzen;

9.      Wij vragen u de hoofdfacetten van het V&G-plan ontwerpfase toe te voegen;

10.  Wij verzoeken u concrete instructies over verkeersmaatregelen op te nemen in het bestek;

11.  Wij informeren naar de stand van zaken betreffende de vergunningen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf