Gemeente Haarlem

Inbouwpakket Stadskantoor
 
Code:   2013-064
Datum Actie:   05-08-2013
Aanbestedingsdatum:   17-09-2013
Trefwoorden:   Toepassing ARW, termijn voor het stellen van vragen, indiening inschrijving, bankverklaring, subgunningscriteria planning en kwaliteit van het eindproduct, gunningscriteria directe bouwkosten en staartkosen


1.      Wij informeren naar de toepassing van het ARW 2012;

2.      Wij vragen u meer tijd te geven voor het stellen van vragen;

3.      Wij verzoeken u de inschrijvingen digitaal te doen inzenden;

4.      Wij verlangen dat u de bankgarantie stelt op maximaal 5%;

5.      Wij maken bezwaar tegen het gebruik van referenties in de gunningscriteria en het gebrek
      aan transparantie in de toekenning van punten op het onderdeel kwaliteit;

6.      Wij waarschuwen u voor de kans op strategisch inschrijven op de staartkosten.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf