Orionis Walcheren

Terrreininrichting
 
Code:   2013-065
Datum Actie:   08-08-2013
Aanbestedingsdatum:   09-09-2013
Trefwoorden:   Grondbeginselen aanbestedingswet, gunning op laagste prijs, geschiktheidseisen, inschrijvingsstaat, V&G-plan ontwerpfase


1.      Wij maken bezwaar tegen de uitsluiting van het gelijkheids- en transparantiebeginsel;

2.      Wij kunnen ons niet vinden in uw motivering van de gunning op laagste prijs;

3.      Wij signaleren dat geen minimumeisen aan de geschiktheid van inschrijvers zijn gesteld;

4.      Wij wijzen u op een onjuiste bepaling inzake de inschrijvingsstaat;

5.      Wij constateren dat het V&G-plan ontwerpfase niet voldoet aan de vereisten ter zake.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf