Gemeente Maassluis

Raamovereenkomst elementenverharding
 
Code:   2013-066
Datum Actie:   08-08-2013
Aanbestedingsdatum:   11-09-2013
Trefwoorden:   Keuze procedure, gunningscriterium duurzaamheid


1.      Wij geven u in overweging de procedure te staken en de opdracht onderhands aan te
      besteden.

2.      Wij zien in het nader guncriterium geen onderscheidend karakter en beschouwen dit als een
      aanbesteding op laagste prijs.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf