Havenschap Moerdijk

Integraal Asset Management
 
Code:   2013-068
Datum Actie:   09-08-2013
Aanbestedingsdatum:   09-09-2013
Trefwoorden:   Aankondiging als dienst, clustering van werkzaamheden, ARW 2012, eis referentiewerken, minmale personeelsomvang, certificering ISO-14001 en BTR, gunningscriteria, selectiecriteria


1.      Wij adviseren u deze opdracht bij rectificatie als werk aan te kondigen;

2.      Wij signaleren dat geen motivering heeft opgegeven voor de absentie van percelen;

3.      Wij geven u in overweging het ARW 2012 van toepassing te verklaren;

4.      Wij zien de contractduur van twee jaar als een disproportionele eis;

5.      Wij maken bezwaar tegen uw eisen aan minimale personeelsomvang;

6.      Wij stellen dat de ISO-14001 eis het veld der gegadigden te veel beperkt;

7.      Wij vragen u het BTR-certificaat als uitvoeringsvoorschrift vast te leggen;

8.      Wij vragen u de nadere emvi-criteria nu reeds kenbaar te maken;

Wij verzoeken u scoretabel selectiecriteria toe te voegen aan uw leidraad


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf