Gemeente Lingewaard

Onkruidbestrijding
 
Code:   2013-069
Datum Actie:   09-08-2013
Aanbestedingsdatum:   19-09-2013
Trefwoorden:   zie brief


1.    U gebruikt het ARW 2005 in plaats van het ARW 2012;

2.    U past niet de Uniforme Eigen Verklaring toe, maar een zelf samengestelde verklaring;

3.    U gunt, zonder enige motivering, op laagste prijs, en voert geen emvi-criteria op;

4.    U geeft een opdracht uit die in theorie kan worden verdeeld in meerdere percelen, maar
     motiveert niet waarom u heeft afgezien van het formeren van percelen;

5.    U vraagt twee referentiewerken van hetzelfde soort, waar de Gids Proportionaliteit stelt dat
     slechts een referentie per kerncompetentie mag worden gevraagd.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf