Gemeente Weesp

Herinrichting Nieuwstad en Breedstraat
 
Code:   2013-074
Datum Actie:   16-08-2013
Aanbestedingsdatum:   05-09-2013
Trefwoorden:   Omschrijving opdracht


1.      De aankondiging en de selectieleidraad omvatten dermate summiere informatie over het
      project dat het voor de lezer van deze documenten volstrekt niet duidelijk is welke
      werkzaamheden er  worden verlangd en wat globaal de omvang van de opdracht is.

2.      Daarnaast wijzen wij u op de in het ARW 2012 vastgelegde verplichting de emvi-criteria
      dan wel de motivering voor gunning op laagste prijs reeds in de aankondiging van de
      opdracht op te nemen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf