Gemeente Doetinchem

Kruisbergseweg
 
Code:   2013-079
Datum Actie:   20-08-2013
Aanbestedingsdatum:   25-09-2013
Trefwoorden:   Gunningscriteria, percelen, startdatum en gestanddoeningstermijn


1.      Wij treffen diverse verwijzingen naar een niet bijgevoegde inschrijvingsleidraad;

2.      Wij verzoeken u opgave te doen van de nadere emvi-criteria;

3.      Wij vragen u een motivering te geven voor uw beslissing geen inschrijvingen toe te staan op
      afzonderlijke percelen;

4.      Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid tussen de termijnen van uitvoering en gestanddoening.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf