Gemeente Drimmelen

Onderhoud bomen
 
Code:   2013-087
Datum Actie:   05-09-2013
Aanbestedingsdatum:   15-10-2013
Trefwoorden:   Clusteren en percelen, gunning op laagste prijs, transparantie


1.      Wij adviseren u inschrijving in afzonderlijke percelen toe te staan;

2.      Wij geven u in overweging de prestatiebeloning tot voorwerp van gunning te maken;

3.      Wij signaleren dat het bestek geen posten bevat voor het maken van verkeersplannen en
      het opstellen van bewonersbrieven;

4.      Wij stellen dat de omvang van de opdracht niet duidelijk is vastgelegd;

5.      Wij vragen u de eis inzake het referentiewerk transparanter te maken.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf