Recreatieschap Rottemeren

Infra Kustwerken Rottemeren
 
Code:   2013-093
Datum Actie:   19-09-2013
Aanbestedingsdatum:   15-10-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, Percelen, opgave emvi-criteria, voorbehoud gunnen, gestanddoeningstermijn en startdatum, overige afwijking eisen


1.      Wij verzoeken u alsnog te voorzien in een correcte aankondiging.

2.      Wij willen u vragen de opdracht alsnog in percelen onder te verdelen.

3.      Wij verzoeken u opgave te doen van de emvi-criteria.

4.      Wij informeren naar het voorbehoud inzake de nog niet verleende vergunning.

5.      Wij zien een tegenstrijdigheid tussen de gestanddoeningstermijn en de startdatum.

6.      Wij treffen twee verwijzingen naar een financiĆ«le eis die niet lijkt te zijn gesteld.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf