Provincie Friesland

Baggeropgave Pikmar
 
Code:   2013-097
Datum Actie:   27-09-2013
Aanbestedingsdatum:   02-10-2013
Trefwoorden:   zie brief


De verlaging van het taakstellend budget geeft aanleiding u te verzoeken de eis inzake het referentiewerk te verlagen en meer tijd te geven voor het indienen van de inschrijving.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf