Gemeente Waalwijk

Technisch onderhoud sportvelden
 
Code:   2013-099
Datum Actie:   30-10-2013
Aanbestedingsdatum:   30-10-2013
Trefwoorden:   Clusteren/percelen, percelen, eis referentiewerk, plan van aanpak


1.      Wij vragen om een motivering inzake uw keuze voor het samenvoegen van opdrachten;

2.      Wij verzoeken u de opdracht in enkele percelen op te delen;

3.      Wij verlangen dat u de eis inzake referentiewerken aanpast;

4.      Wij achten het van belang dat u de beoordeling van emvi-criteria transparanter maakt.

 



De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf