Basisschool De Rank

Renovatie CBs De Rank
 
Code:   2013-101
Datum Actie:   30-09-2013
Aanbestedingsdatum:   16-10-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, ontbrekende bewijsstukken, combinatievorming, omzeteis, verplichting boeken winst, etc.


1.      Wij signaleren dat u een vooraankondiging heeft gepubliceerd en nog geen aankondiging;

2.      Wij constateren dat u afwijkt van artikel 3.13.7 van het ARW 2012;

3.      Wij maken bezwaar tegen de begrenzing van het aantal deelnemers in een combinatie;

4.      Wij treffen een ongemotiveerde, en naar ons oordeel onnodige, omzeteis;

5.      Wij protesteren tegen het voorschrift dat alleen gegadigden die winst hebben geboekt in de
      afgelopen drie jaar mogen deelnemen;

6.      Wij dringen aan op het doen vervallen van het kredietonderzoek van Graydon;

7.      Wij verlangen de intrekking van de eisen inzake liquiditeit en solvabiliteit;

8.      Wij geven u in overweging de aanbesteding, indien mogelijk, om te zetten naar een
      onderhandse procedure.

9.      Wij informeren naar de status van de referentiewerken in deze procedure;

10.  Wij verzoeken u nadere informatie te geven over de beoordeling van kwaliteitsbeheersing.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf