Gemeente Amersfoort

MFA Liendert
 
Code:   2013-102
Datum Actie:   04-10-2013
Aanbestedingsdatum:   12-11-2013
Trefwoorden:   Aankondiging. EMVI-criteria, Bereidheidverklarig bankgarantie, solvabiliteit en current ratio, technische bekwaamheid Duurzamheid (milieu), eis referentiewerken, selectiecriteria, voorbehoud gunning


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften;

2.      Wij verlangen dat u per omgaande opgave doet van uw nadere emvi-criteria;

3.      Wij verzoeken u de bereidheidverklaring van de bank alleen op te vragen bij de winnaar;

4.      Wij tekenen bezwaar aan tegen de hoogte van de bankgarantie;

5.      Wij voeren bezwaren aan tegen de eisen aan current ratio en solvabiliteit;

6.      Wij adviseren u de eisen aan duurzaamheid (milieu) om te zetten in selectiecriteria;

7.      Wij signaleren dat uw eisen aan referentiewerken boven het voorgeschreven maximum van
      60% van de opdrachtwaarde liggen;

8.      Wij merken op dat uw referentiewerken te veel specifieke kenmerken omvatten;

9.      Wij vragen u de puntenscore op GPR-aspecten aan te passen of te verduidelijken;

10.  Wij stellen dat het ARW 2012 geen ruimte biedt voor partiĆ«le gunning.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf