Gemeente Geldermalsen

Aanbesteding MFC/ECG
 
Code:   2013-108
Datum Actie:   30-10-2013
Aanbestedingsdatum:   11-11-2013
Trefwoorden:   opgave onderaannemers, positief bedrijfsresultaat, eis referentiewerk,kerncompetenties, selectiefase, beroep op derden, EMVI-criteria, aankondiging, vergunningen, selectiecriteria, bankgarantie


1.      Wij ondersteunen de klacht dat nu reeds onderaannemers moeten worden opgegeven;

2.      Wij tekenen bezwaar aan tegen de eis dat een positief bedrijfsresultaat moet zijn bereikt;

3.      Wij signaleren dat u een referentiewerk vraagt van 80% van de opdracht, het toegestane
      maximum is 60%;

4.      Wij constateren dat u vraag 7 niet duidelijk heeft beantwoord;

5.      Wij treffen een verzwaring van de eisen aan referentiewerken die in aanmerking komen
      voor een puntenscore;

6.      Wij stellen dat het niet is toegestaan een beroep op de bekwaamheid van derden te
      verbieden;

7.      Wij achten het niet acceptabel dat u weigert opgave te doen van de nadere emvi-criteria;

8.      Wij wijzen u op tekortkomingen in uw aankondiging;

9.      Wij informeren naar de stand van zaken aangaande de vergunningen en het verkrijgen van
      de benodigde gronden;

10.  Wij zien graag meer transparantie in de selectiecriteria waar punten worden gegeven op een
      schaal van 1 tot 10;

11.  Wij vragen u de bankgarantie pas in te roepen als een definitief gunningsbesluit is of kan
      worden genomen.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf