Helicon Opleidingen

Schoolgebouw Geldermalsen
 
Code:   2013-109
Datum Actie:   30-10-2013
Aanbestedingsdatum:   15-11-2013
Trefwoorden:   Bereidheidverklaring bankgarantie, verklaring regelmatigheid inschrijving, omvang van de opdracht, selectie- of gunningscriteria, geen percelen


1.      Wij maken bezwaar tegen de aanlevering van een bereidheidverklaring van de bank door
      alle gegadigden

2.      Wij stellen het indienen van uw zelf opgestelde verklaring regelmatigheid bij de aanmelding

3.      Wij merken op dat een onderhandse procedure hier het meest passend is gegeven de
      omvang van de opdracht

4.      Wij verzoeken u te bevestigen dat uw selectiecriteria tevens als nadere emvi-criteria
      worden toegepast

5.      Wij missen de motivering van uw de keuze om geen percelen te vormen



De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf