Gemeente Deventer

Raamcontract calamiteiten, klein onderhoud, elementen en riolering 2014-2018
 
Code:   2013-111
Datum Actie:   04-11-2013
Aanbestedingsdatum:   07-11-2013
Trefwoorden:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen, eis referentiewerken, economisch meest voordelige inschrijving, inschrijvingsbiljet


1.      Wij missen uw motivering voor het samenvoegen van opdrachten en het niet toepassen van
      percelen

2.      Wij treffen voorts een ongemotiveerde omzeteis die te hoog is voor een relatief eenvoudige
      opdracht

3.      Wij stellen dat het tijdvak voor referentiewerken drie jaar behoort te zijn

4.      Wij zien een probleem in het verhogen van de minimale omvang van het referentieproject

5.      Wij vragen u de eis inzake het SEB-certificaat te verduidelijken

6.      Wij adviseren u bij de gunning geen bedragen om te zetten in punten.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf