Gemeente Lingewaal

Rioolreconstructie Herwijnen
 
Code:   2013-112
Datum Actie:   04-11-2013
Aanbestedingsdatum:   18-12-2013
Trefwoorden:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen, eis referentiewerken, economisch meest voordelige inschrijving, inschrijvingsbiljet


1.      Wij adviseren u de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen te rectificeren;

2.      Wij vragen u duidelijk aan te geven welke stukken u op welk tijdstip wenst te ontvangen;

3.      Wij stellen dat het gevraagde referentiewerk anders moet worden beschreven;

4.      Wij verzoeken u de (spelregels inzake) emvi-criteria aan te passen met het oog op de
      kosten en de transparantie

5.      Wij treffen enkele ARW 2005 elementen in de aanbestedingsdocumenten.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf