Gemeente Utrecht

Busbaan Kruisvaart
 
Code:   2013-113
Datum Actie:   07-11-2013
Aanbestedingsdatum:   21-11-2013
Trefwoorden:   EMVI-criteria, keuze procedure, looptijd van de opdracht, eis certificaat BTR 2004


1.      Wij vragen u opgave te doen van uw emvi-criteria;

2.      Wij verzoeken u een toelichting te geven op uw keuze voor de niet-openbare procedure;

3.      Wij vragen u informatie te verstrekken over de looptijd van de opdracht;

4.      Wij verlangen de intrekking van het certificaat BTR 2004 als minimumeis.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf