Gemeente Brunssum

Brede School Treebeek
 
Code:   2013-114
Datum Actie:   08-11-2013
Aanbestedingsdatum:   02-12-2013
Trefwoorden:   Aankondiging, omvang van de opdracht, EMVI-criteria, omzeteis, Rating Craydon, eisen referentiewerken, minimumeis of selectiecriterium, plan van aanpak, scoretabel selectiecriteria, percelen


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften;

2.      Wij vermoeden dat ofwel de keuze voor een nationale procedure ofwel de omvang van het
      gevraagde referentiewerk niet correct is;

3.      Wij maken bezwaar tegen het niet opgeven van de nadere emvi-criteria;

4.      Wij vragen u het stellen van een omzeteis, en met name de hoogte ervan, te heroverwegen;

5.      Wij stellen dat de omzeteis niet transparant is verwoord;

6.      Wij verlangen de intrekking van de eis inzake de Graydon-rating;

7.      Wij adviseren u de eis referentiewerken te herzien en een duidelijker scheiding met de
      selectiecriteria door te voeren;

8.      Wij merken op dat aantal jaar werkervaring geen toegestane minimumeis is;

9.      Wij zien graag meer transparantie  in het selectiecriterium plan van aanpak;

10.  Wij geven aan dat de term “max. score” op bepaalde onderdelen verduidelijking behoeft;

11.  Wij missen de motivering voor de beslissing geen percelen te formeren

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf