Gemeente Hoorn

Groepsvervanging armaturen openbare verlichting 2014
 
Code:   2013-117
Datum Actie:   28-11-2013
Aanbestedingsdatum:   23-12-2013
Trefwoorden:   Werk of levering, clusteren/afzien van percelen, eis referentiewerken, gunning op laagste prijs, voorschrijven van merken, afwijkingen op UAV 2012, FSC-certificaat


1.      Wij adviseren u een CPV-code toe te voegen aan uw aankondiging;

2.      Wij vragen u de keuze voor deze vorm van contracteren te motiveren;

3.      Wij stellen dat uw eis inzake referentiewerken aanpassing behoeft;

4.      Wij vragen u de motivering voor gunning op laagste prijs aan te vullen of te kiezen voor een
      gunning op emvi die toeziet op de kwaliteit van de uitvoering van het werk;

5.      Wij treffen erg veel merknamen in uw bestek en vragen daar uw aandacht voor;

6.      Wij verzoeken u enkele afwijkingen op de UAV 2012 te motiveren;

7.      Wij informeren naar de bestekposten die iets met hout van doen hebben.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf