Gemeente Alblasserdam

Vinkenwaard Noord
 
Code:   2013-120
Datum Actie:   12-12-2013
Aanbestedingsdatum:   16-01-2014
Trefwoorden:   Eisen referentiewerken, plan van aanpak, score inschrijfprijs, V&G-plan ontwerpfase


1.      Wij stellen diverse vragen over de eisen aan referentiewerken;

2.      Wij doen u suggesties om de eisen aan referentiewerken beter te formuleren;

3.      Wij wijzen u op de disproportionele aspecten van de gestelde eisen aan referentiewerken;

4.      Wij verzoeken u de scores voor het plan van aanpak te veranderen;

5.      Wij vragen u geen bedragen om te zetten in punten, maar alleen met bedragen te werken;

6.      Wij merken op dat uw V&G-plan ontwerpfase niet voldoet aan de wettelijke vereisten;

7.      Wij missen de instructies van de wegbeheerder aangaande de verkeersmaatregelen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf