Gemeente Utrecht

Aula begraafplaats Tolsteeg
 
Code:   2014-003
Datum Actie:   11-02-2014
Aanbestedingsdatum:   25-02-2014
Trefwoorden:   Omvang van de opdracht/waarde emvi-criteria


1.      Wij vragen u het emvi-criterium Risicobeheersing te schrappen of te wijzigen in een meer
      concrete opgave

2.      Wij verlangen dat de emvi-waarde wordt verhoogd naar een meer serieus niveau

3.      Wij zien graag dat de aanbesteding wordt omgezet naar een onderhandse procedureDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf