Gemeente Doetinchem

Oostelijke Randweg
 
Code:   2014-004
Datum Actie:   12-02-2014
Aanbestedingsdatum:   20-03-2014
Trefwoorden:   Aankondiging, eisen referentiewerken, CO2-prestatieladder, termijn van gestanddoening, eis Social Return on Investment, bereidheidverklaring bank inzake afgifte bankgarantie


1.      Wij merken op dat de eisen aan inschrijvers niet in de aankondiging zijn opgenomen.

2.      Wij verlangen de aanpassing van de gestelde eis inzake referentiewerken.

3.      Wij verlangen voorts de intrekking van de eis inzake CO2-prestatieladder.

4.      Wij vragen u de tegenstrijdigheid tussen startdatum en gestanddoeningstermijn op te heffen.

5.      Wij verzoeken u de eis inzake Social Return On Investment te verduidelijken en geven aan
       dat de eis inzake social return op groenwerk relatief erg hoog is.

6.      Wij vragen u de bereidheidverklaring bank inzake afgifte bankgarantie alleen op te vragen
      bij de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf