Gemeente Brummen

Realisatie 3 scholenclusters
 
Code:   2014-005
Datum Actie:   12-02-2014
Aanbestedingsdatum:   19-02-2014
Trefwoorden:   Methode van selecteren, belang van midden- en kleinbedrijf, bereidheidverklaring bank inzake afgifte bankgarantie,


1.      Wij stellen dat uw methode van selecteren het MKB ernstig benadeelt.

2.      Wij signaleren dat uw methode van selecteren afwijkt van het gemeentelijk inkoopbeleid.

3.      Wij verzoeken u, ook voor de nadere selectie, een referentiewerk per competentie te
      vragen.

4.      Wij vragen u de bereidheidverklaring bank inzake afgifte bankgarantie alleen op te vragen
      bij de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf