Gemeente Rotterdam

Herstellen kademuur Nautilushaven
 
Code:   2014-016
Datum Actie:   28-02-2014
Aanbestedingsdatum:   18-03-2014
Trefwoorden:   Gunning op laagste prijs,Omvang van de opdracht/procedure


 1.         Wij verzoeken u de beslissing op laagste prijs te gunnen te herzien of te motiveren.

2.         Wij vragen u om de procedure van aanbesteding te herzien.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf